Stelsel & Sturing

Over governance, stelsel en bestel, sturingsdynamiek

Het enigma van schaalgrootte

Met de schaal van het onderwijs zijn vreemde dingen aan de hand. Om eens wat te noemen: in het primair onderwijs (po) krijgen kleine- (< 145 leerlingen) en zeer-k...

De regio als bestuurlijk schaalniveau

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Of het nu gaat om het tekort aan leraren, de veranderende...

Covid-19 en bestuurlijk (on)vermogen in het onderwijs

Een stelsel van multi-level governance, zoals het Nederlandse onderwijs, heeft drie vormen van bestuurlijk vermogen nodig om goed te functioneren. Namelijk: bestu...

The many shapes and sizes of meta-governance

This article aims at deepening the understanding of how central governments enact meta-governance. Drawing on meta-governance and policy network theory, a heurist...

De regio als reddingsboei voor het bestel?

Is het Nederlandse onderwijsstelsel wel toekomstbestendig? Een herziening van het stelsel heeft echter weinig kans van slagen zonder herziening van het bestel. De...

Steering in complex education systems: why similar aims can have dramatically different results

In the wake of neo-liberal informed global trends to set performance standards and intensify accountability, the Dutch government aimed for ‘raising standards for...

Nationaal Programma Onderwijs

De pandemie legt structurele problemen onder een vergrootglas. Dat is het afgelopen jaar al vaak gezegd en gebleken. Een beschamend voorbeeld zijn de oplopende wa...

Help! Sturingsoverload

Tijdens de acties van leraren in het primair onderwijs, staan twee eisen centraal: salarisverhoging en werkdrukvermindering. De eerste eis is weliswaar kostbaar m...

Zicht op sturingsdynamiek

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel automie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau...

Steering dynamics in the Dutch education system

How does steering in complex education systems work? Based on detailed empirical research, our aim here is to paint a lively picture of steering dynamics in Dutch...

Steering dynamics in complex education systems. An agenda for empirical research

Many policy systems and education systems have grown more complex in the past three decades. Power has moved away from central governments in different directions...

Government, Autonomy, and Legitimacy

When looking at independent schools, the Netherlands is often mentioned as a prime example of school autonomy. Rooted in the constitution, the Dutch education sys...

Slob geeft het op

Minister Slob heeft de handdoek in de ring gegooid. Hoe valt anders te begrijpen dat scholen in de grote steden - als het echt niet anders kan - ouders voor de kl...

Spookbeleid

De Tweede Kamer zag meerdere keren niets in een kleutertoets: het werd geen beleid. Toch schafte diezelfde Kamer de toets expliciet af. Het is een van de vele voo...

Delibereren

‘Als het regent in de samenleving, giet het in de school,’ zegt socioloog Kees Schuyt. Wat er op scholen gebeurt, is een goede graadmeter voor wat er gaande is i...

Wat is een school?

Lesgeven via een videoverbinding mag van de rechter, zo blijkt uit een uitspraak rond Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). De oplossing voor het lerarente...

Sturing van burgerschapsvorming

De burgerschapsopbrengsten van scholen in Nederland laten te wensen over. Zo blijven de competenties van leerlingen in het voortgezet onderwijs achter bij die van...

Sturen in samenspraak

'Wij willen leren, geef ons ook de kans’. Met deze kreet trekken leerlingen en studenten in 2006 aan de bel bij staatssecretaris Bruins. Ze vinden dat ze door nie...

School overbelast door sectorraden, platforms, advies

Hoger salaris helpt niet zolang de leraar overbelast is door eisen van sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms en projectbureaus, concluderen drie...

De beloften van ICT voor het onderwijs

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Ook in het onderwijs krijgen we regelmatig voorgespiegeld dat we aan de vooravond van een revolutie staan. M...

Controleren en stimuleren

Het is najaar 2001 als ik Paul Zoontjens voor het eerst in levenden lijve ontmoet, op zijn werkkamer op de Universiteit van Tilburg. Paul is verbonden aan het Sch...

Smachten naar samenhang

Terwijl de personeelstekorten in het onderwijs oplopen, staat het er niet goed voor met het strategisch personeelsbeleid (sHRM) in het voortgezet onderwijs. Binne...