Politiek & Media

Over de verwevenheid van beleid, politiek en media

Passend onderwijs als 'kruipend concept'

De betekenis van woorden verandert met de tijd. Zo was ‘nostalgie’ in de zeventiende eeuw een neurologische aandoening. Symptomen: dwangmatig denken aan huis, nie...

Ontembare problemen

Veel vraagstukken staan tegenwoordig bekend als wicked problems of ontembare problemen. In beleidskringen is het een populaire kreet en in de Tweede Kamer komt he...

Passend onderwijs in pers en politiek. Deel II

Passend onderwijs beroert de gemoederen. Het publieke en politieke debat over passend onderwijs staat central in dit rapport. Vanaf het moment dat de wet van krac...

Te weinig leraren

Een tekort aan leraren blijft vaak lang onzichtbaar. Anders dan in de zorg, ontstaan er in het onderwijs geen wachtlijsten en gaan er geen operatiekamers dicht. S...

Scholierenprotest en de ironie van de autonome school

In het najaar van 2007 breken er in Nederland wilde stakingen uit onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het spontane en massale protest richt zich op de...

Het debat over onderwijskwaliteit

Onderwijsvernieuwing vereist een lange adem. Vaak zijn pas na jaren inspanning duidelijke effecten op leerlingen zichtbaar te maken. Voor scholen die werken aan i...

Media, mediatisering en onderwijs

Terwijl de samenleving en maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden, zoeken meer en meer onze toevlucht tot simpele logica’s en formats. De media zitt...

Verkiezingsperikelen

September 2016: Partijen en politici lopen zich warm voor de verkiezingen. Het ene na het andere verkiezingsprogramma komt voorbij. De onderwijsparagrafen gaan bi...

Extensiveren

Het aantal studenten in het hoger onderwijs is de laatste jaren flink toegenomen. Helemaal in lijn met de Lissabon-doelstelling volgt een steeds groter deel van e...

Entreetoetsen pabo

Grote verontwaardiging: de toelatingstoetsen voor de pabo zouden veel te moeilijk zijn. Maar om voldoende leerkrachten te krijgen en te houden, moeten de eisen ee...

Het goede voorbeeld

Laat politici de eerste stap zetten om meer kennis het onderwijs in te krijgen. Want van minder overhaaste maatregelen leren we meer.

Museum

Na maandenlang formeren zit er (oktober 2017) een liberaal-confessioneel kabinet. En ja hoor, in het regeerakkoord staat dat leerlingen het Wilhelmus (en de conte...

Passend onderwijs in pers en politiek. Deel I

Het beleid rond Passend onderwijs verandert door de jaren. Doelen worden meer of juist minder belangrijk. Regels worden gewijzigd. En er komt nieuw beleid, zowel...

Politiek, pers en praktijk

Scholen werken niet in het luchtledige. Ze hebben te maken met wetten en regels, maar ook met moeilijk grijpbare en vaak impliciete maatschappelijke opvattingen o...

Democratic audit

In de Verenigde Staten van Amerika is een highstakes stresstest van democratische instituties gaande. Uit die test gaat de komende tijd blijken hoeveel tegenkrach...