Publicaties zoeken

22 resultaten gevonden voor bestel

Besturen in een diffuus bestel

De hete zomer van 2022 gaat de geschiedenis in als een zomer met ondersteboven wapperende vlaggen en droogvallende rivierbeddingen. Tegen het einde van die zomer,...

Het enigma van schaalgrootte

Met de schaal van het onderwijs zijn vreemde dingen aan de hand. Om eens wat te noemen: in het primair onderwijs (po) krijgen kleine- (< 145 leerlingen) en zeer-k...

Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee

Het parlement behandelt binnenkort een wetsvoorstel om bij het stichten van scholen niet meer rekening te houden met de ‘richting’ van de school. Er zijn goede re...

Scholierenprotest en de ironie van de autonome school

In het najaar van 2007 breken er in Nederland wilde stakingen uit onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het spontane en massale protest richt zich op de...

De regio als reddingsboei voor het bestel?

Is het Nederlandse onderwijsstelsel wel toekomstbestendig? Een herziening van het stelsel heeft echter weinig kans van slagen zonder herziening van het bestel. De...

Government, Autonomy, and Legitimacy

When looking at independent schools, the Netherlands is often mentioned as a prime example of school autonomy. Rooted in the constitution, the Dutch education sys...

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Voorstudie in het kader van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Dit rapport beschrijft en analyseert vier casussen in andere landen waarin nieuwe toet...

Vorige
1/3
Volgende