Publicaties zoeken

22 resultaten gevonden voor sturingsdynamiek

Sturing van burgerschapsvorming

De burgerschapsopbrengsten van scholen in Nederland laten te wensen over. Zo blijven de competenties van leerlingen in het voortgezet onderwijs achter bij die van...

Getting Policy Done in Educational Practice

This paper develops a new, broader, and more realistic lens to study (lacking) linkages between government policy and school practices. Drawing on recent work in...

Zicht op sturingsdynamiek

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel automie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau...

Steering dynamics in the Dutch education system

How does steering in complex education systems work? Based on detailed empirical research, our aim here is to paint a lively picture of steering dynamics in Dutch...

De regio als bestuurlijk schaalniveau

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Of het nu gaat om het tekort aan leraren, de veranderende...

Steering in complex education systems: why similar aims can have dramatically different results

In the wake of neo-liberal informed global trends to set performance standards and intensify accountability, the Dutch government aimed for ‘raising standards for...

Vorige
1/3
Volgende