Publicaties zoeken

8 resultaten gevonden voor organisatieroutines

School overbelast door sectorraden, platforms, advies

Hoger salaris helpt niet zolang de leraar overbelast is door eisen van sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms en projectbureaus, concluderen drie...

Roosters en routines

De start van het nieuwe schooljaar is een goed moment om wat langer stil te staan bij het fenomeen ‘lesrooster’. Hoe beter je kijkt naar die schema’s met dagen, t...

Getting Policy Done in Educational Practice

This paper develops a new, broader, and more realistic lens to study (lacking) linkages between government policy and school practices. Drawing on recent work in...

Taal Taal Taal

Stichting Lezen & Schrijven concludeerde (in 2017) dat de taalvaardigheid van Nederlandse pubers achteruit kachelt. In de pers ging het daarna vooral over de vraa...

Zicht op sturingsdynamiek

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel automie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau...