Essays

Covid-19 en bestuurlijk (on)vermogen in het onderwijs

Een stelsel van multi-level governance, zoals het Nederlandse onderwijs, heeft drie vormen van bestuurlijk vermogen nodig om goed te functioneren. Namelijk: bestu...

De regio als reddingsboei voor het bestel?

Is het Nederlandse onderwijsstelsel wel toekomstbestendig? Een herziening van het stelsel heeft echter weinig kans van slagen zonder herziening van het bestel. De...

Help! Sturingsoverload

Tijdens de acties van leraren in het primair onderwijs, staan twee eisen centraal: salarisverhoging en werkdrukvermindering. De eerste eis is weliswaar kostbaar m...

De beloften van ICT voor het onderwijs

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Ook in het onderwijs krijgen we regelmatig voorgespiegeld dat we aan de vooravond van een revolutie staan. M...

Controleren en stimuleren

Het is najaar 2001 als ik Paul Zoontjens voor het eerst in levenden lijve ontmoet, op zijn werkkamer op de Universiteit van Tilburg. Paul is verbonden aan het Sch...

Smachten naar samenhang

Terwijl de personeelstekorten in het onderwijs oplopen, staat het er niet goed voor met het strategisch personeelsbeleid (sHRM) in het voortgezet onderwijs. Binne...

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In een aantal regio’s – o.a. Zweden, Engeland, een aantal staten en steden in de VS – is het stichten van nieuwe scholen gestimuleerd door het publieke bestel mee...

Onderwijs onder druk

De titel onderwijs onder druk - klinkt al een beetje tobberig. En ik waarschuw maar alvast, dit wordt geen vrolijk verhaal. Het punt dat ik wil maken is dat we ni...

Media, mediatisering en onderwijs

Terwijl de samenleving en maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden, zoeken meer en meer onze toevlucht tot simpele logica’s en formats. De media zitt...

Besturen in een diffuus bestel

De hete zomer van 2022 gaat de geschiedenis in als een zomer met ondersteboven wapperende vlaggen en droogvallende rivierbeddingen. Tegen het einde van die zomer,...

Democratisch leiderschap

Wat is - gelet op het publieke karakter van onderwijs - goed bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurders?

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

De geschiedenis herhaalt zich

Het beleid dat inmiddels bekend staat als Passend onderwijs kent een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis leest als een welhaast rituele afwisseling van pogin...