Publicaties zoeken

15 resultaten gevonden voor marktwerking

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

Verdeel de schaarste

Het lerarentekort vreet langzaam maar gestaag aan de onderwijsfundamenten. Het tekort heeft ook gevolgen voor gelijke kansen. Op scholen met meer leerlingen met e...

Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee

Het parlement behandelt binnenkort een wetsvoorstel om bij het stichten van scholen niet meer rekening te houden met de ‘richting’ van de school. Er zijn goede re...

Jongleren met publiek-private arrangementen

Het Nederlandse onderwijsstelsel voor primair en voortgezet onderwijs is wereldberoemd. Al bijna een eeuw kent Nederland de ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ou...

Marktwerking in het onderwijs: waar leidt het toe?

Over de effecten van marktwerking in het onderwijs wordt fel gedebatteerd. De voorstanders verwachten verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid...

Koopmanschap en burgerschap

'Markt waar het kan, overheid waar het moet.' Met dit credo wordt marktwerking ingevoerd in het openbaar vervoer en de telecommunicatie, maar ok in sectoren als d...

Markets in education. An analytical review of empirical research on market mechanisms in education

In the last three decennia, many governments have introduced market mechanisms in education. They have done so by enhancing parental choice and encouraging school...

Vorige
1/2
Volgende