Publicaties zoeken

14 resultaten gevonden voor essay

Controleren en stimuleren

Het is najaar 2001 als ik Paul Zoontjens voor het eerst in levenden lijve ontmoet, op zijn werkkamer op de Universiteit van Tilburg. Paul is verbonden aan het Sch...

De beloften van ICT voor het onderwijs

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Ook in het onderwijs krijgen we regelmatig voorgespiegeld dat we aan de vooravond van een revolutie staan. M...

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

Help! Sturingsoverload

Tijdens de acties van leraren in het primair onderwijs, staan twee eisen centraal: salarisverhoging en werkdrukvermindering. De eerste eis is weliswaar kostbaar m...

De geschiedenis herhaalt zich

Het beleid dat inmiddels bekend staat als Passend onderwijs kent een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis leest als een welhaast rituele afwisseling van pogin...

Media, mediatisering en onderwijs

Terwijl de samenleving en maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden, zoeken meer en meer onze toevlucht tot simpele logica’s en formats. De media zitt...

Covid-19 en bestuurlijk (on)vermogen in het onderwijs

Een stelsel van multi-level governance, zoals het Nederlandse onderwijs, heeft drie vormen van bestuurlijk vermogen nodig om goed te functioneren. Namelijk: bestu...

Het publieke karakter van onderwijs

In de jaren tachtig domineerde wereldwijd de gedachte dat organisaties als ministeries, scholen, vervoersbedrijven en ziekenhuizen een voorbeeld moesten nemen aan...

Vorige
1/2
Volgende