Help! Sturingsoverload

Henno Theisens, Edith Hooge, Sietske Waslander

Inleiding

Tijdens de acties van leraren in het primair onderwijs, staan twee eisen centraal: salarisverhoging en werkdrukvermindering. De eerste eis is weliswaar kostbaar maar relatief eenvoudig uit te voeren. De tweede eis is complex en roept belangrijke onderzoeksvragen op: Waar bestaat die werkdruk uit? Waar komt die werkdruk vandaan? Zou werkdruk ook te maken kunnen hebben met de wijze waarop sturing in het onderwijssysteem plaatsvindt?

Teveel sturing

Een belangrijk element van de werkdruk in het onderwijs is de terugkerende klacht over de voortdurende stroom van interventies uit ‘Den Haag’. Er is de perceptie dat een bonte hoeveelheid regels, maatregelen, adviezen en informatie maand na maand, jaar na jaar over het onderwijsveld wordt uitgestort. Het is allemaal te veel, te snel en te weinig op elkaar afgestemd. Scholen en schoolbesturen, die op zichzelf al een ingewikkelde maatschappelijke opdracht hebben, kunnen het allemaal niet bijbenen. De werkdruk loopt op.

In de afgelopen twee jaar hebben wij een onderzocht hoe sturing tot stand komt in complexe onderwijssystemen zoals het Nederlandse. Uit onze analyse blijkt dat de grote hoeveelheid sturingsinterventies waarmee scholen te maken krijgen, voortkomt uit de manier waarop de sturing van het Nederlandse onderwijs georganiseerd is. Wij stellen dat zonder begrip van de wijze waarop sturing georganiseerd is, deze overdaad aan sturingsinterventies nooit zal verdwijnen, omdat deze veroorzaakt wordt door de complexe netwerken die het ministerie en de scholen verbinden.

 

Theisens, H.C., Hooge, E.H. & Waslander, S. (2017). Help! Sturingsoverload. De Nieuwe Meso, (4): 16-21.

Aanbevolen

Lees meer

Covid-19 en bestuurlijk (on)vermogen in het onderwijs

Een stelsel van multi-level governance, zoals het Nederlandse onderwijs, heeft drie vormen van bestuurlijk vermogen nodig om goed te functioneren. Namelijk: bestu...

Lees meer