Publicaties zoeken

19 resultaten gevonden voor innovatie

School overbelast door sectorraden, platforms, advies

Hoger salaris helpt niet zolang de leraar overbelast is door eisen van sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms en projectbureaus, concluderen drie...

Krachtige koppels

Netwerken waarin mensen en organisaties zichzelf organiseren, worden steeds belangrijker in onze samenleving. Zelfstandige ondernemers verzekeren zichzelf voor ar...

Getting Policy Done in Educational Practice

This paper develops a new, broader, and more realistic lens to study (lacking) linkages between government policy and school practices. Drawing on recent work in...

Nostalgie

In de zeventiende eeuw was nostalgie een ziekelijke neurologische aandoening met als belangrijkste symptomen: dwangmatig denken aan thuis, niet meer eten en slape...

De geschiedenis herhaalt zich

Het beleid dat inmiddels bekend staat als Passend onderwijs kent een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis leest als een welhaast rituele afwisseling van pogin...

Vijf jaar innoveren: opbrengsten uit het innovatieproject

Wanneer is innoveren succesvol? Het Innovatieproject maakt opnieuw duidelijk hoe lastig die twee woorden combineren. Is het tussentijds stoppen met een vernieuwin...

Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Deze review tracht de belangrijkste bevindingen van ruim tweehonderd onderzoeken, beschreven in enkele duizenden pagina’s wetenschap- pelijke literatuur, samen te...

Politiek, pers en praktijk

Scholen werken niet in het luchtledige. Ze hebben te maken met wetten en regels, maar ook met moeilijk grijpbare en vaak impliciete maatschappelijke opvattingen o...

Het debat over onderwijskwaliteit

Onderwijsvernieuwing vereist een lange adem. Vaak zijn pas na jaren inspanning duidelijke effecten op leerlingen zichtbaar te maken. Voor scholen die werken aan i...

Vorige
1/2
Volgende