Publicaties zoeken

11 resultaten gevonden voor democratie

Democratisch leiderschap

Wat is - gelet op het publieke karakter van onderwijs - goed bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurders?

Democratic audit

In de Verenigde Staten van Amerika is een highstakes stresstest van democratische instituties gaande. Uit die test gaat de komende tijd blijken hoeveel tegenkrach...

Uitwijkonderwijs

Het Nederlandse onderwijsstelsel is wereldberoemd vanwege het grote aandeel scholen dat ‘publiek gefinancierd en privaat bestuurd’ is. Volgens internationaal onde...

Burgers zijn geen consumenten

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het heel normaal om in termen van klanten en consumenten te denken. Ook als het over onderwijs gaat. Leerling-enquête...

Vóórleven

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn net achter de rug (2016). De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Geen beter moment om stil te staa...

Delibereren

‘Als het regent in de samenleving, giet het in de school,’ zegt socioloog Kees Schuyt. Wat er op scholen gebeurt, is een goede graadmeter voor wat er gaande is i...

Onderwijs onder druk

De titel onderwijs onder druk - klinkt al een beetje tobberig. En ik waarschuw maar alvast, dit wordt geen vrolijk verhaal. Het punt dat ik wil maken is dat we ni...

Politiek, pers en praktijk

Scholen werken niet in het luchtledige. Ze hebben te maken met wetten en regels, maar ook met moeilijk grijpbare en vaak impliciete maatschappelijke opvattingen o...

Vorige
1/2
Volgende