Publicaties zoeken

20 resultaten gevonden voor publiek privaat

Uitwijkonderwijs

Het Nederlandse onderwijsstelsel is wereldberoemd vanwege het grote aandeel scholen dat ‘publiek gefinancierd en privaat bestuurd’ is. Volgens internationaal onde...

Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee

Het parlement behandelt binnenkort een wetsvoorstel om bij het stichten van scholen niet meer rekening te houden met de ‘richting’ van de school. Er zijn goede re...

Jongleren met publiek-private arrangementen

Het Nederlandse onderwijsstelsel voor primair en voortgezet onderwijs is wereldberoemd. Al bijna een eeuw kent Nederland de ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ou...

Markets in education. An analytical review of empirical research on market mechanisms in education

In the last three decennia, many governments have introduced market mechanisms in education. They have done so by enhancing parental choice and encouraging school...

Government, Autonomy, and Legitimacy

When looking at independent schools, the Netherlands is often mentioned as a prime example of school autonomy. Rooted in the constitution, the Dutch education sys...

Het publieke karakter van onderwijs

In de jaren tachtig domineerde wereldwijd de gedachte dat organisaties als ministeries, scholen, vervoersbedrijven en ziekenhuizen een voorbeeld moesten nemen aan...

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Voorstudie in het kader van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Dit rapport beschrijft en analyseert vier casussen in andere landen waarin nieuwe toet...

Vorige
1/2
Volgende