De geschiedenis herhaalt zich

Passend onderwijs en de onzichtbare leraar

Inleiding

Het beleid dat inmiddels bekend staat als Passend onderwijs kent een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis leest als een welhaast rituele afwisseling van pogingen om via overheidsbeleid de omvang van het speciaal onderwijs in Nederland te beperken, en cijfers die aantonen dat de beleidsdoelen (weer) niet zijn gerealiseerd. Tijdens het schrijven van dit essay – medio februari 2011 – worden de achtergronden van het beleid en de discussie over de vormgeving en invulling van Passend onderwijs overschaduwd door aangekondigde bezuinigingen. Ook dat is niet nieuw.

Passend onderwijs als innovatie

Dit essay biedt een reconstructie en analyse van het beleidstraject voorafgaand aan de Wet passend onderwijs. Een dergelijke analyse is vanuit vele verschillende perspectieven denkbaar. Hier kies ik voor een onderwijssociologische benadering. Passend onderwijs is – net als haar voorlopers – te beschouwen als een poging om een innovatie in het hart van het onderwijs te realiseren door middel van overheidsbeleid. Over kritische factoren bij het realiseren van onderwijsinnovaties is dankzij wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland inmiddels al veel bekend. De rol van de leraar blijkt keer op keer cruciaal. Reden om het beleidstraject Passend onderwijs te reconstrueren vanuit het perspectief van leraren. Voor de implementatie en het realiseren van de doelen van beleid is niet alleen het beleid in kwestie relevant, maar zijn ook de boodschappen die scholen en leraren uit andere bronnen krijgen van belang. Om die reden stel ik in de vraag met welk ander beleid scholen nog meer te maken hebben. Een reflectie op het beleidstraject Passend onderwijs op basis van de lessen over onderwijsinnovatie laat geen andere conclusie toe dan dat aan belangrijke voorwaarden niet is voldaan. Passend onderwijs dreigt een rituele dans te worden waarin de geschiedenis zich opnieuw herhaalt.

 

Waslander, S. (2011). De geschiedenis herhaalt zich. Passend onderwijs en de onzichtbare leraar. in: Bekkers, V., Noordegraaf, M., Waslander, S. & Wit, B. de (2011). Passend onderwijs - passend beleid? Drie visies op beleidsvorming rondom passend onderwijs. Den Haag: ECPO. 

Aanbevolen

Lees meer

Samenvatting. Evaluatie van de Wet passend onderwijs.

Passend onderwijs heeft voor verschillende betrokkenen verschillende effecten gehad. Op het niveau van het stelsel heeft het geleid tot een betere organisatie van...

Lees meer