Vijf jaar innoveren: opbrengsten uit het innovatieproject

Inleiding

Wanneer is innoveren succesvol? Het Innovatieproject maakt opnieuw duidelijk hoe lastig die twee woorden combineren. Is het tussentijds stoppen met een vernieuwing, een aanpak of een project – omdat uit onderzoek blijkt dat de resultaten tegenvallen – een voorbeeld van een falende vernieuwing? Of is dit juist hét voorbeeld van met succes lerend vernieuwen? Is het invoeren van een vernieuwing die er vijf jaar later nog net zo bij staat het ultieme doel van duurzame vernieuwing? Of is het juist een indicatie van een gebrek aan vernieuwing, omdat er geen verdere ontwikkeling is? Is het stapsgewijs, lerend en reflecterend ontwikkelen van steeds beter onderwijs een indicatie van gebrekkige innovatie, omdat het niet ‘baanbrekend’ is? Of is het juist dé manier om in scholen continu te kunnen vernieuwen?

Dit boekje is geschreven als afsluiting van vijf jaar Innovatieproject VO. Wat heeft het opgeleverd? De meeste opbrengsten zijn samen te vatten onder de noemer van 7 C's. Maar we hebben meer geleerd. Namelijk over de kwetsbaarheden van verbreden, en de krachten van onderzoekend vernieuwen. 

 

Waslander, S. (2017). Vijf jaar innoveren: opbrengsten van het Innovatieproject. Utrecht: VO Project.