Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee

Samenvatting

Het parlement behandelt binnenkort een wetsvoorstel om bij het stichten van scholen niet meer rekening te houden met de ‘richting’ van de school. Er zijn goede redenen voor een ‘richtingvrije planning’ in Nederland. Tegelijkertijd wijzen ervaringen in andere landen op een aantal risico’s van het openen van het publieke bestel voor nieuwe toetreders. Die risico’s komen voort uit een verschuiving van de balans tussen publieke doelen van onderwijs (onder andere sociale samenhang, gelijke kansen) en particuliere doelen van onderwijs (onder andere werk en inkomen) in de richting van de laatste. Dat manifesteert zich onder meer in een risico op verdere segregatie en groeiende ongelijkheid van onderwijskansen. Deze risico’s ontstaan niet alleen als er daadwerkelijk meer scholen komen. Door de wet verandert het krachtenveld, wat het voor bestaande besturen en scholen lastiger maakt om publieke doelen van onderwijs voldoende mee te wegen in hun beslissingen.

Waslander, S. (2018). Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 30(4): 13-26

Aanbevolen

Lees meer

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In een aantal regio’s – o.a. Zweden, Engeland, een aantal staten en steden in de VS – is het stichten van nieuwe scholen gestimuleerd door het publieke bestel mee...

Lees meer