Publicaties zoeken

6 resultaten gevonden voor 2023

Goede raad voor onderwijsministers

Er is werk aan de winkel voor de nieuwe onderwijsministers. Gebaseerd op eigen en andermans onderzoek volgen hier vijf adviezen om een begin te maken met het door...

Democratisch leiderschap

Wat is - gelet op het publieke karakter van onderwijs - goed bestuurlijk handelen voor onderwijsbestuurders?

Smachten naar samenhang

Terwijl de personeelstekorten in het onderwijs oplopen, staat het er niet goed voor met het strategisch personeelsbeleid (sHRM) in het voortgezet onderwijs. Binne...

Besturen in een diffuus bestel

De hete zomer van 2022 gaat de geschiedenis in als een zomer met ondersteboven wapperende vlaggen en droogvallende rivierbeddingen. Tegen het einde van die zomer,...

Kansengelijkheid in het onderwijs; sturen op een betwist ideaal

Valt er op gelijke onderwijskansen te sturen? Zeker. Maar wat verstandig is, hangt af van het doel dat we nastreven. Veel aanpakken en interventies berusten op he...

Getting Policy Done in Educational Practice

This paper develops a new, broader, and more realistic lens to study (lacking) linkages between government policy and school practices. Drawing on recent work in...