Kansengelijkheid in het onderwijs; sturen op een betwist ideaal

Edith Hooge, Sietske Waslander, Eddie Denessen

Inleiding

Valt er op gelijke onderwijskansen te sturen? Zeker. Maar wat verstandig is, hangt af van het doel dat we nastreven. Veel aanpakken en interventies berusten op het meritocratische ideaal en richten zich op: achterstanden compenseren; drempels weghalen; en beter differentiëren. Dat zorgt voor problemen. Want het reduceert onderwijs tot een instrument, zorgt voor ongezonde prestatiedruk en onterechte zelfbeelden, en verdiept het breukvlak tussen hoog- en laagopgeleiden. Er zijn andere idealen denkbaar. Een aanpak zou ook de intrinsieke waarde van onderwijs als vertrekpunt kunnen nemen. Dan komen andere oplossingen in beeld zoals: het publieke karakter van onderwijs versterken; specifiek aanbod voor specifieke subgroepen begrenzen; inzetten op een breed curriculum; en differentiëren zonder stigmatiseren.

Hooge, E.H., Waslander, S., & Denessen, E. (2023). Kansengelijkheid in het onderwijs: sturen op een betwist ideaal. In: Overmans, T., Honingh, M. & Noordegraaf, M. (red). Maatschappelijke bestuurskunde. Hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Den Haag: Boom Bestuurskunde. Hoofdstuk 7, blz. 129 - 148. 

Aanbevolen

Lees meer

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

Lees meer