Publicaties zoeken

10 resultaten gevonden voor 2020

Ontembare problemen

Veel vraagstukken staan tegenwoordig bekend als wicked problems of ontembare problemen. In beleidskringen is het een populaire kreet en in de Tweede Kamer komt he...

Samenwerkingsverbanden als kristallisatiepunt

Het spanningsveld tussen een overheid die ‘aanhoudende zorg’ heeft voor het onderwijs, en onderwijsinstellingen die veel autonomie hebben, tekent al meer dan een...

Schaarste rechtvaardig verdelen

De coronapandemie heeft de wereld in de greep. De crisis onthult genadeloos zowel krachten als kwetsbaarheden, van mensen, organisaties, landen en van internation...

Draagvlak voor passend onderwijs

Met 25 maatregelen wil Minister Slob passend onderwijs verbeteren en stapsgewijs toewerken naar inclusiever onderwijs. De Kamer steunt die koers. Dat heeft alleen...

Eindrapport Evaluatie van de Wet passend onderwijs

Passend onderwijs werd ingevoerd in 2014. Het verving verschillende beleidsprogramma’s voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, omdat die programma’s te...

Samenvatting. Evaluatie van de Wet passend onderwijs.

Passend onderwijs heeft voor verschillende betrokkenen verschillende effecten gehad. Op het niveau van het stelsel heeft het geleid tot een betere organisatie van...

Passend onderwijs in pers en politiek. Deel II

Passend onderwijs beroert de gemoederen. Het publieke en politieke debat over passend onderwijs staat central in dit rapport. Vanaf het moment dat de wet van krac...

Covid-19 en bestuurlijk (on)vermogen in het onderwijs

Een stelsel van multi-level governance, zoals het Nederlandse onderwijs, heeft drie vormen van bestuurlijk vermogen nodig om goed te functioneren. Namelijk: bestu...

Steering in complex education systems: why similar aims can have dramatically different results

In the wake of neo-liberal informed global trends to set performance standards and intensify accountability, the Dutch government aimed for ‘raising standards for...