Samenvatting. Evaluatie van de Wet passend onderwijs.

Guuske Ledoux, Sietske Waslander, mmv Ton Eimers

Samenvatting

Passend onderwijs heeft voor verschillende betrokkenen verschillende effecten gehad. Op het niveau van het stelsel heeft het geleid tot een betere organisatie van de extra ondersteuning. In de meeste regio’s zijn er voldoende voorzieningen voor leerlingen: er is een dekkend aanbod. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar zeggen wel nog last te hebben van bureaucratie – en soms van een te krap budget. Mbo-instellingen zijn mede door de verruiming van hun financiële mogelijkheden positief over passend onderwijs, maar lopen ook tegen grenzen van hun ondersteuningsmogelijkheden aan. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging de verwachtingen niet waargemaakt. En het effect ervan op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen.

Aanbevolen

Lees meer

Draagvlak voor passend onderwijs

Met 25 maatregelen wil Minister Slob passend onderwijs verbeteren en stapsgewijs toewerken naar inclusiever onderwijs. De Kamer steunt die koers. Dat heeft alleen...

Lees meer