Publicaties zoeken

12 resultaten gevonden voor 2019

Controleren en stimuleren

Het is najaar 2001 als ik Paul Zoontjens voor het eerst in levenden lijve ontmoet, op zijn werkkamer op de Universiteit van Tilburg. Paul is verbonden aan het Sch...

Sturing van burgerschapsvorming

De burgerschapsopbrengsten van scholen in Nederland laten te wensen over. Zo blijven de competenties van leerlingen in het voortgezet onderwijs achter bij die van...

Wat is een school?

Lesgeven via een videoverbinding mag van de rechter, zo blijkt uit een uitspraak rond Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). De oplossing voor het lerarente...

Het goede voorbeeld

Laat politici de eerste stap zetten om meer kennis het onderwijs in te krijgen. Want van minder overhaaste maatregelen leren we meer.

Verdeel de schaarste

Het lerarentekort vreet langzaam maar gestaag aan de onderwijsfundamenten. Het tekort heeft ook gevolgen voor gelijke kansen. Op scholen met meer leerlingen met e...

Burgers zijn geen consumenten

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het heel normaal om in termen van klanten en consumenten te denken. Ook als het over onderwijs gaat. Leerling-enquête...

Entreetoetsen pabo

Grote verontwaardiging: de toelatingstoetsen voor de pabo zouden veel te moeilijk zijn. Maar om voldoende leerkrachten te krijgen en te houden, moeten de eisen ee...

Kwetsbare jongeren

Er zijn jongeren die buiten beeld raken zodra zij het onderwijs verlaten. Hoeveel precies, weet niemand, terwijl het beleid zich opstapelt. Jongeren laten van zic...

Leiderschap

In veel landen is het vanzelfsprekend dat schoolleiders aan specifieke eisen moeten voldoen om hun vak uit te oefenen. Waarom niet in Nederland?

Slob geeft het op

Minister Slob heeft de handdoek in de ring gegooid. Hoe valt anders te begrijpen dat scholen in de grote steden - als het echt niet anders kan - ouders voor de kl...

Vorige
1/2
Volgende