Publicaties zoeken

47 resultaten gevonden voor stelsel

Eindrapport Evaluatie van de Wet passend onderwijs

Passend onderwijs werd ingevoerd in 2014. Het verving verschillende beleidsprogramma’s voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, omdat die programma’s te...

Zicht op sturingsdynamiek

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel automie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau...

Jongleren met publiek-private arrangementen

Het Nederlandse onderwijsstelsel voor primair en voortgezet onderwijs is wereldberoemd. Al bijna een eeuw kent Nederland de ‘vrijheid van onderwijs’. Het staat ou...

Verborgen krenkingen

In de 'Staat van het Onderwijs' wijst de Inspectie op ongelijke kansen in het Nederlandse onderwijs. Leerlingen met vergelijkbare capaciteiten bewandelen, afhanke...

Vorige
1/5
Volgende