Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid

Sietske Waslander, Ingrid Barkmeijer, Alet Holwerda

Inleiding

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor verschillen tússen zelfstandige gymnasia wat betreft gemiddelde cijfers van leerlingen op het centraal eindexamen voor het vak Latijn.

Waslander, S., Barkmeijer, I. & Holwerda, A. (2009). Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid. Onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op zelfstandige gymnasia. Groningen/Utrecht: Rijksuniversiteit Groningen / Vereniging Rectoren Zelfstandige Gymnasia. 

Aanbevolen

Lees meer

De toren van Jenga

Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. Het gymnasiale onder...

Lees meer