De toren van Jenga.

Sietske Waslander, Cissy Pater, Bosco Smit

Inleiding

Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. Het gymnasiale onderwijs in Nederland staat onder druk. De laatste jaren wordt met zorg gesproken over de prestaties van gymnasiumleerlingen op de vakken Latijn en Grieks. Vooral de prestaties op het centraal eindexamen (CE) Latijn zijn problematisch. Achter het generieke beeld gaan echter grote verschillen tussen scholen schuil. Zo zijn er scholen waar leerlingen jaar na jaar gemiddeld een ruime voldoende scoren op het CE Latijn, terwijl leerlingen op andere scholen even consequent gemiddeld een onvol- doende scoren. Dat roept de vraag op hoe die substantiële verschillen tussen scholen te duiden zijn. Precies die vraag stond centraal in het onderzoek Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid onder zelfstandige gymnasia, een aantal jaren geleden. Het onderzoek is nu herhaald onder gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. In dit boekje doen we verslag van die replicatie.

Replicatie van een onderzoek naar Latijn op zelfstandige gymnasia.

 

Waslander, S., Pater, C. & Smit, B. (2011). De toren van Jenga. Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen.  Utrecht: AOb, Belangengroep Gymnasiale Vorming. 

Aanbevolen

Lees meer

Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid

Een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor verschillen tússen zelfstandige gymnasia wat betreft gemiddelde cijfers van leerlingen op het centraal eindexamen v...

Lees meer