Sociale daling en onderwijs

Sietske Waslander, Rie Bosman

Samenvatting

Hoewel groot in getal, beperken discussies over de crisis in de verzorgingsstaat zich meestal tot de sociale zekerheid. Niettemin heeft deze crisis ook gevolgen voor onderwijs. Onderwijs wordt nog steeds vooral gezien als middel om sociale stijging mogelijk te maken. Er zijn echter aanwijzingen dat kansen op sociale stijging afnemen terwijl kansen op sociale daling juist groter worden. Angst voor sociale daling - al dan niet gegrond - kan aanzetten tot defensieve strategieën. Onderwijs is het terrein bij uitstek om zulke strategieën ter voorkoming van sociale daling in te zetten. Hierdoor kunnen nieuwe vormen van ongelijke (onderwijs)kansen hun intrede doen. Het kantelen van perspectief - van stijging naar daling - roept nieuwe vragen op voor zowel onderzoek als beleid.

Waslander, S. & Bosman, R. (1997). Sociale daling en onderwijs. Beleid & Maatschappij, 24(2): 74 - 84.

Aanbevolen

Lees meer

Onderwijs en sociale daling

Net na de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst aan het grote publiek uitgelegd wat sociale mobiliteit is: ‘the opportunity to move rapidly upward through the...

Lees meer