Over kansen en kiezen

Inleiding

Talent, inzet en motivatie. Alleen deze persoonsgebonden factoren, iemands eigen ‘verdienste’, zouden een rol mogen spelen bij het verwerven van verschillende sociale posities in de samenleving. Groepsgebonden kenmerken zoals de sociale of etnische groep waar je deel van uitmaakt, of het feit dat je man of vrouw bent zouden daar geen invloed op mogen hebben. Deze opvatting staat bekend als het meritocratische ideaal en de denkbeeldige samenleving die zo is ingericht heet een meritocratie. Het ideaal rust op twee pijlers: de ene is moreel van aard, de andere economisch. We vinden verschillen ‘eerlijk’ als ze zijn toe te schrijven aan verschillen in talent, inzet en motivatie. Bovendien, zo is de gedachte, is het ook om efficiëncy-redenen het beste als de beste mens op de beste plek komt. Op die manier kunnen we als samenleving de hoogst denkbare productiviteit realiseren. Dat is goed voor onze economie en daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij.

Meritocratie

Het meritocratische ideaal wordt in westerse samenlevingen breed gedragen en ligt al jaren aan de basis van veel onderwijsbeleid, ook in Nederland. Voor alle duidelijkheid, een meritocratie is niet een samenleving waarin geen verschillen bestaan tussen sociale posities en geen verschillen in waardering of beloning. Of een samenleving meer of minder meritocratisch is zegt alleen iets over de factoren die een rol spelen bij de verdeling van mensen over verschillende sociale posities. Hoe meer die verdeling berust op verschillen in talent, inzet en motivatie, hoe meritocratischer een samenleving is.

 

Waslander, S. (2006). Onderwijs: Over kansen en kiezen. In: Beer, P. de & Meer, J. van der (eds.) Gelijk! Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennip. Hoofdstuk 2, pp. 35 - 62.

Aanbevolen

Lees meer

Gelijke onderwijskansen als maatschappelijke opdracht

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Die constatering van de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2016 heeft een forse rimpeling in de...

Lees meer