Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Sietske Waslander, Michel Dückers, Gerda van Dijk

Inleiding

Over leiderschap, over onderwijs en over leiderschap in onderwijs is al heel veel geschreven. In Nederland, maar vooral ook daar- buiten. Regelmatig doet een nieuwe term op basis van een nieuwe visie zijn intrede, of reist een nieuwe goeroe met een nieuw recept de wereld rond. Waarom zou iemand daar nog iets aan toe willen voegen?

Juist door de grote hoeveelheid geschriften over leiderschap bestaat het risico dat de term een containerbegrip wordt en betekenis verliest. Bovendien is te midden van alle publicaties het kaf soms moeilijk van het koren te scheiden. Ook bestaat het risico op vertekening als door de nadruk op één onderdeel – bijvoorbeeld verandermanagement of financiën – het totaalbeeld uit zicht raakt. Al met al is het, ondanks de grote hoeveelheid literatuur, nog niet zo eenvoudig te bepalen waar het nu in essentie om draait bij leiderschap in onderwijs. Wat maakt een schoolleider tot een goede schoolleider?

In dit rapport probeer ik die vraag te beantwoorden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is een toegankelijke analyse van reviews die eerder in binnen- en buitenland door anderen zijn gedaan, aangevuld met een inhoudelijke analyse van onderzoek dat in reviews vaak weinig aandacht krijgt. Bij al die analyses was de vraag steeds: waar draait het nu in essentie om bij leiderschap in scholen?

Die zoektocht mondt uit in zeven domeinen van leiderschap.

 

Waslander, S., Dückers, M. & Dijk, G. van. (2012). Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering. Tilburg: TiasNimbas Business School / IVA beleidsonderzoek en advies.